Regulamin

 1. Doba trwa od godz. 16.00 pierwszego dnia pobytu do godz. 10.30 ostatniego dnia pobytu. Domki nie będą wydawane po godzinie 19.00 – w przypadku późniejszego przyjazdu wydanie domku nastąpi kolejnego dnia o godz. 10.30 (bez zmiany kosztów). Nieuzgodnione pozostanie na terenie Ośrodka po godz. 10.30 (ostatniego dnia pobytu) powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę        i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.
 2. Formalności i opłatę dokonuje się przelewem na wskazane konto. Do korzystania z domku upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja z wniesioną na jej potwierdzenie wpłatą całkowitą (ewentualnie zaliczką wraz uregulowaniem w dniu przyjazdu reszty całego kosztu pobytu oraz z opłatami dodatkowymi – kaucja).
 3. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu lub zmiany długości pobytu (późniejszy przyjazd, wcześniejszy wyjazd) opłaty nie podlegają zwrotowi. Wynajmujący nie może udostępniać domku innym osobom – niezameldowanym w Ośrodku, nawet jeśli nie upłynął termin za który uiścił należną opłatę.
 4. Domek nie może być zamieszkany przez większą liczbę osób, aniżeli zgłoszoną w rezerwacji. (Liczba osób……..)
 5. Najemca zobowiązany jest używać domek zgodnie z jego przeznaczeniem.
 6. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia mienia oraz przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w związku z umyślnym bądź nieumyślnym zaniechaniem (pobierana jest kaucja zwrotna w kwocie 200 zł).
 7. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej (23.00-7.00).
 8. Obowiązek zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniami spoczywa na Najemcy. Wynajmujący właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za zaginione rzeczy w czasie pobytu.
 9. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w ośrodku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które zobowiązują się przestrzegać regulaminu ośrodka i skutków korzystania z istniejących na terenie urządzeń. Dorośli biorą całkowitą odpowiedzialność za czyny osób do 18 roku życia jako ich opiekunowie bądź rodzice, a także za wszelkie następstwa zaistniałych sytuacji na terenie Ośrodka.
 10. Miejsca postojowe ośrodka są niestrzeżone i bezpłatne wyłącznie dla klientów ośrodka podczas ich pobytu . Do jednego domku przypisane jest miejsce dla 2 pojazdów. Na terenie Ośrodka zabrania się rozbijania namiotów, rozpalania ognisk i zastawiania drogi wyjazdowej innym pojazdom.
 11. W przypadku przebywania zwierząt na terenie ośrodka, właściciel zwierzęcia zaświadcza o posiadaniu wymaganych szczepień. Psy mogą przebywać wyłącznie w kagańcach i na smyczy.
 12. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
 13. Wynajmujący ma prawo jednostronnego rozwiązania umowy (bez zwrotu wpłaty za pobyt oraz kaucji), jeśli Najemca:
  • powoduje szkody w domku, jak i na zewnątrz obiektu lub też naraża na zniszczenie lub uszkodzenie mienia,
  • nie przestrzega ciszy nocnej,
  • zachowuje się w sposób uciążliwy dla sąsiadujących lokatorów,
  • w domku przebywa więcej osób niż zgłoszono podczas rezerwacji,
  • nie przestrzega pozostałych zakazów ustalonych w regulaminie.
 14. Korzystający z domku zobowiązani są do utrzymywania czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Domek oraz jego otoczenie należy oddać w takim stanie czystości, w jakim został wydany do użytku.
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje właściciel (kierownik) Ośrodka.

RADOSŁAW KNAST

Przyjąłem do wiadomości i akceptuję

dn. ……………………………………………Napisz do nas